1.1 Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de ” Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) “, posem en el seu coneixement la següent informació:

DELISSIUS, d’ara en endavant DELISSIUS, és el titular de l’portal web delissius.cat , que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: Carrer Bisbe d’Ató 2 – Local C, NIF B42798207, Inscrita al l Registre Mercantil de Barcelona de la plana B-557967 del foli 197 del volum 47640, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament de l’portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada a l’apartat anterior, o bé a través de l’correu electrònic info@delissius.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de l’portal web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per DELISSIUS en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

DELISSIUS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i DELISSIUS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de delissius.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’ un vincle, tant a l’connectar a el portal web delissius.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. DELISSIUS pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes. Segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de el present portal Web.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

DELISSIUS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, DELISSIUS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

DELISSIUS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que DELISSIUS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de DELISSIUS.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de DELISSIUS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de DELISSIUS .

3. Només està autoritzat per a l’ús privat de l’material documental elaborat per a la DELISSIUS . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

4. Excepte autorització expressa de DELISSIUS no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” llaberiagroup.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de DELISSIUS estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de DELISSIUS.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per DELISSIUS pel qual vam realitzar el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i que la seva informació personal estigui en lloc segur.

No comparteixi SEU informació personal

DELISSIUS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del compte a DELISSIUS, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a DELISSIUS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignore tot correu electrònic que rebi en el qual se li demani informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de DELISSIUS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per DELISSIUS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ( ‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-fraudulent.

DELISSIUS utilitza el domini “delissius.com” per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: ametllerorigen.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “DELISSIUS” al seu URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de DELISSIUS.

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” oa qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignórela i considérela com fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Envieu un correu electrònic a l’adreça info@delissius.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. A l’adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenvieu a info@delissius.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

INFORMACIÓ DEL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES de comerç electrònic.

S’informa el comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

D’acord amb l’Article 14.1 de l’ Reglament (UE) 524/2013 :

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia “